www.meteo.sk
Utolsó aktuális
információk:
2.12.2022
www.revuce.sk
 
       Ön itt van: Liptovské Revúce - Aktuális információ
Milí naši klienti,
prevádzka na našich chatách je definitívne skončená.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.
Silvia Nevická
Utolsó aktuális információk 2.12.2022
 
Cím: Nižná Revúca č. 58 - 60
034 74 Liptovské Revúce
okr. Ružomberok, Slovensko
Telefon: +421 905 350 350
E-mail: info@prazdniny.sk
WWW: prazdniny.sk
wakacje.sk
szunido.sk